Ko nga kaumatua nga poutama o te marae. Kei a ratou ko nga kaumatua te matauranga me te hitori o to marae. E marama ana ratou i te kawa o te marae. E maharahara ana ratou i nga tini aitua o tena takiwa o tena takiwa o tatou. E matau noki ana ratou i nga waiata Maori tahito me nga waiata hou katoa o tona takiwa    Akona te reo Maori o to na marae Ka tautoko nga kaumatua kia koe ki te whaikorero Ki te waiata Ki te awhiawhi whanau Ki te ako i te kawa o te marae o te haukainga na Ki te mahi a ringaringa       Homepage Notices Current News Ngapuhi Radio Shop Ngapuhi Radio Advertising Ngapuhi Radio in Facebook Feedback and Contact details Family About Us Entertainment Learn Ngapuhi Maori